top of page

Ute i skogen finns en sjö

 

2017

Akvarell

28x19 cm

Minsta motståendets lag I

 

2016

Akvarell

28x19 cm

Minsta motstådets lag III

 

2016

Akvarell

 

28x19 cm

​​​

Ett träds fundering

 

2016

Akvarell

56x44 cm

​​​

Försöker förstå

 

2016

 

Akvarell

 

28x19 cm

​​

Hoppets ro II

 

2016

Akvarell

 

28x19 cm

​​​​​

Gryningen

 

2016

 

Akvarell

 

47x56 cm

Ön 1

 

2017

Akvarell

 

40x30 cm

Ön 2

 

2017

Akvarell

 

40x30 cm

bottom of page